Sektor budowlany stanowi ogromne obciążenie dla naszego środowiska naturalnego.

Postępujące zmiany klimatyczne, a także rosnący niedobór zasobów naturalnych są wezwaniem do zmian.

 

Osiągnięcie celów ideii zrównoważonego rozwoju wymaga krytycznej refleksji i całościowej oceny dotychczasowych strategii. Uprzemysłowienie budownictwa i rosnące możliwości techniczne doprowadziły w ostatnich dziesięcioleciach do tego, że warunki klimatyczne są lekceważone a nowoczesne technologie służą nie do optymalizacji, ale do korygowania błędów projektowych. Takie parametry jak szara energia, emisja CO2, możliwość recyklingu i lokalna dostępność materiałów powinny stanowić priorytet w procesie projektowym. Istotne znaczenie ma nie tylko wybór materiałów ale ich prawidłowe zastosowanie- konstrukcja, która umożliwi optymalny recycling surowców zawartych w obiekcie są podstawą ekologicznej architetkury. W przyszłości to budynki a nie zasoby naturalne będą źródłem materiałów budowlanych. Aby osiągnąć zamierzone cele konieczna jest współpraca specjalistów, wymiana informacji i doświadczeń – w tym celu została stworzona ta platforma. Znajdziesz tu aktualne artykuły na temat projektów badawczych prowadzonych w europie, realizowanych projektów budowlanych, a także sprawdzone rozwiązania techniczne i detale. Zapraszamy!

 

CO ROBIMY

k

eko-research

przegląd bieżących projektów budowlanych i badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju  w kraju i za granicą

współpraca- pleć sieć

sieć kontaktów między architektami, wykonawczami i inwestorami- 

wymiana informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia 

baza wiedzy

dostęp do sprawdzonych rozwiązań technicznych

schematy, przekroje, detale