Mniej technologii – więcej zdrowia

Mniej technologii – więcej zdrowia

Wprowadzenie Uprzemysłowienie budownictwa i rosnące możliwości techniczne doprowadziły w ostatnich dziesięcioleciach do tego, że warunki klimatyczne we współczesnej architekturze są coraz rzadziej uwzględniane. W szczególności stosowane systemy wentylacji, która jest...
RE-USE nie wyrzucaj, wykorzystaj!

RE-USE nie wyrzucaj, wykorzystaj!

Re-use – czyli drugie życie materiałów. Choć idea miasta jako kopalni materiałów jest stosunkowo młoda, a rozwiązania konstrukcyjne stosowane dotychczas nie ułatwiają odzysku surowców, istnieje część materiałów które da się zdemontować i użyć ponownie. Mimo, że...
Urban Mining cz.1

Urban Mining cz.1

W związku z malejącymi zasobami naturalnymi kładzie się coraz większy nacisk na 'recycling’ materiałów zawartych w budynkach. Odpady budowlane stanowią największe źródło odpadów w Europie- aż 30% wszystkich odpadów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej...
Urban Mining cz.2

Urban Mining cz.2

Jako kontynuację pierwszej części artykułu, prezentujemy wybrane rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych części budynku- w duchu Urban Mining i architektury zrównoważonego rozwoju. FUNDAMENTY Stalowe fundamenty śrubowe, do tej pory częściej kojarzone z posadowieniem...
Zielona fasada zamiast klimatyzacji

Zielona fasada zamiast klimatyzacji

Dla osiągnięcia celów rządu w zakresie ochrony klimatu i polityki energetycznej powstały liczne wytyczne dotyczące przegród zewnętrznych (niski współczynnik przenikalności ciepła, szczelność etc.). Jednak okazuje się że coraz większy problem stanowi nie ogrzewanie...