na okrągło

 czyli co słychać w świecie zrównoważonego rozwoju

 

Mniej technologii – więcej zdrowia

Mniej technologii – więcej zdrowia

Wprowadzenie Uprzemysłowienie budownictwa i rosnące możliwości techniczne doprowadziły w ostatnich dziesięcioleciach do tego, że warunki klimatyczne we współczesnej architekturze są coraz rzadziej...

RE-USE nie wyrzucaj, wykorzystaj!

RE-USE nie wyrzucaj, wykorzystaj!

Re-use - czyli drugie życie materiałów. Choć idea miasta jako kopalni materiałów jest stosunkowo młoda, a rozwiązania konstrukcyjne stosowane dotychczas nie ułatwiają odzysku surowców, istnieje...

Urban Mining cz.1

Urban Mining cz.1

W związku z malejącymi zasobami naturalnymi kładzie się coraz większy nacisk na 'recycling' materiałów zawartych w budynkach. Odpady budowlane stanowią największe źródło odpadów w Europie- aż 30%...

Zielona fasada zamiast klimatyzacji

Zielona fasada zamiast klimatyzacji

Tendencja zużycia energii na potrzeby chłodzenia budynków stale rośnie- wzrost zużycia energii w tym sektorze w okresie 2000 do 2020 szacuje się na 260 %